رشته هاي موجود در تحصيلا تكميلي

1393/8/7 0:0

كارشناسي ارشد ميكروب شناسي پزشكي

كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني

دستيار تخصصي پزشكي اجتماعي

دستيار تخصصي جراحي عمومي

دستيار تخصصي بيماري هاي داخلي

دستیاری تخصص کودکان


   
تعداد بازدید:   ۱۰۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >