فرآيند ها

1397/4/14 0:0

فرآيند ارزيابي طرح درس اساتيد

فرآيند جذب هيئت علمي

فرآيند انتخاب استاد نمونه

فرآيند ارتقا هيئت علمي در دانشكده


   
تعداد بازدید:   ۷۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >