فرمهای ویژه اساتید

1397/1/13 0:0

     

فرم ذخیره مرخصی

بخشنامه ذخیره مرخصی

فرم چك ليست تهيه سوالات نظري استاندارد

نمونه پر شده فرم CV                                      

 CV فرمت انگلیسی

فرم طرح درس نظري-عملي

فرم طرح درس كارورزي -كارآموزي

فرم ارتقا سالیانه اساتید 

فرم ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فرم حق التدریس اساتید بالینی

فرم حق التدریس اساتید پایه

فرم حق التدریس اعضا غیر هیئت علمی

فرم حق التدریس کارشناس ارشد

فرم دانشياري اعضا هيئت علمي

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۹۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >