ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر حميدرضا عليزاده اطاقور  

   دکتر حميدرضا عليزاده اطاقور   
سمت: معاون دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
متخصص جراحی عمومی عضو هیئت علمی دانشگاه


 دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >