فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 81

12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
فراخوان مرحله اول طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت سال1398 1398/4/1
منابع آزمون پیش کارورزی و دستیاری 1398/2/30
منابع آزمون فوق تخصص 1398/2/30
منابع آزمون علوم پایه 1398/2/30
پیکربندی آزمون جامع علوم پایه 1398/2/30
منابع آزمون صلاحیت های بالینی 1398/2/4
آزمون پره انترنی اسفند ماه 1397/11/17
اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان بالینی پزشکی 1397/11/8
تغییر زمان آزمون صلاحیت های بالینی 1397/10/17
راه اندازی کانال توسعه آموزش علوم پزشکی "به عنوان کانال اطلاع رسانی "بله" 1397/9/14
برگزاری همایش مرجعیت علمی-ایرانی- اسلامی در حوزه سلامت 1397/8/30
منابع ازمون پیش کارورزی 1397/8/23
اطلاعیه سیزدهمین آزمون صلاحیت بالینی بیست و چهار آبان 1397/8/12
اطلایه آزمون صلاحیت های بالینی 1397/7/14
آیین نامه بهره مندی جایزه تحصیلی نخبگان 1397/7/14
اطلاعیه دانشجویان پزشکی جدیدالورود 1397/6/24
راهنمای انتخاب واحد ورودی 97 1397/6/24
انتخاب واحد مقطع بالینی رشته پزشکی 1397/4/31
اطلاعیه پژوهشی کد اخلاق پرپوزالهای پزشکی 1397/4/31
آزمون صلاحیت های بالینی 1397/3/1
12345
 
< >