فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 68

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلایه آزمون صلاحیت های بالینی 1397/7/14
آیین نامه بهره مندی جایزه تحصیلی نخبگان 1397/7/14
اطلاعیه دانشجویان پزشکی جدیدالورود 1397/6/24
راهنمای انتخاب واحد ورودی 97 1397/6/24
انتخاب واحد مقطع بالینی رشته پزشکی 1397/4/31
اطلاعیه پژوهشی کد اخلاق پرپوزالهای پزشکی 1397/4/31
آزمون صلاحیت های بالینی 1397/3/1
منابع آزمون های ارتقا دستیاری و پیش کارورزی 1397/2/26
شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکترای تخصصی 1397/2/15
سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی 1397/2/1
برگزاری جایزه مصطفی 1397/2/1
اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی 1397/1/22
آزمون جامع علوم پایه پزشکی 96 1396/11/1
برنامه زمان بندی دروس مهر ماه دانشجویان رشته پزشکی ورودی 96/الف/ب 1396/6/26
محل برگزاری کلاس های عمومی و تخصص دانشجویان رشته پزشکی ورودی 96 1396/6/26
برامه هفتگی دانشجویان پزشکی ورودی 96 1396/6/26
راهنمای انتخاب رشته دانشجویان جدید الورود 1396/6/26
تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 1396/6/26
تقویم ازمون های مرکز سنجش آموزش پزشکی 1395/12/18
اطلاعیه دفاع از پایان نامه دستیار 1395/12/2
1234
 
< >