فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 75

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
آزمون پره انترنی اسفند ماه 1397/11/17
اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان بالینی پزشکی 1397/11/8
تغییر زمان آزمون صلاحیت های بالینی 1397/10/17
راه اندازی کانال توسعه آموزش علوم پزشکی "به عنوان کانال اطلاع رسانی "بله" 1397/9/14
برگزاری همایش مرجعیت علمی-ایرانی- اسلامی در حوزه سلامت 1397/8/30
منابع ازمون پیش کارورزی 1397/8/23
اطلاعیه سیزدهمین آزمون صلاحیت بالینی بیست و چهار آبان 1397/8/12
اطلایه آزمون صلاحیت های بالینی 1397/7/14
آیین نامه بهره مندی جایزه تحصیلی نخبگان 1397/7/14
اطلاعیه دانشجویان پزشکی جدیدالورود 1397/6/24
راهنمای انتخاب واحد ورودی 97 1397/6/24
انتخاب واحد مقطع بالینی رشته پزشکی 1397/4/31
اطلاعیه پژوهشی کد اخلاق پرپوزالهای پزشکی 1397/4/31
آزمون صلاحیت های بالینی 1397/3/1
منابع آزمون های ارتقا دستیاری و پیش کارورزی 1397/2/26
شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکترای تخصصی 1397/2/15
سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی 1397/2/1
برگزاری جایزه مصطفی 1397/2/1
اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی 1397/1/22
آزمون جامع علوم پایه پزشکی 96 1396/11/1
1234
 
< >